Ειδικά Πακέτα Προσφορών

Παιδική παχυσαρκία17 εξετάσεις
Παιδική παχυσαρκία

70

 • Γεν. αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ινσουλίνη
 • Τρανσαμινάσες
 • (SGOT-SGPT)
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Ουρία
 • Κορτιζόλη
 • Τ3- Τ4-TSH
 • HbA1c (Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη)
 • LP(a)
Στείλτε μας email Καλέστε μας