Ειδικά Πακέτα Προσφορών

Βασικό για άνδρες και γυναίκες18 εξετάσεις
Βασικό για άνδρες και γυναίκες

60

 • Γενική αίματος
 • Σίδηρος ορού
 • Φερριτίνη
 • Τ.Κ.Ε
 • ΤSH (Βασική θυρεοειδούς)
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL-C
 • LDL-C
 • Τρανσαμινάσες (S-GOT , S-GPT)
 • γ-GT
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • Γενική Ούρων
 • Υπέρηχος Θυροειδή
Στείλτε μας email Καλέστε μας