ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Το Διαγνωστικό Κέντρο Υγίεια, διαθέτει πρότυπο Αιματολογικό Τμήμα, στο οποίο πραγματοποιούνται εξειδικευμένες αιματολογικές εξετάσεις σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη. Επιπλέον, το έμπειρο προσωπικό μας προσφέρει υπηρεσίες αιμοληψίας κατ’ οίκον.

Η αιματολογία υποστηρίζει τη διάγνωση και διερεύνηση αναιμιών, κακοηθών διαταραχών του αίματος (Λευχαιμίες, Λεμφώματα) αλλά και της διαταραχές πήξης του αίματος. Στο αιματολογικό εργαστήριο, διαθέτουμε αιματολογικούς αναλυτές  SYSMEX ΚΧ21Ν, SYSMEX XT 1800i που ξεχωρίζουν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την ταχύτητα ανάλυσης. Οι μετρήσεις στο Αιματολογικό εργαστήριο είναι θεμελιώδεις για την κλινική διάγνωση.

Γενική εξέταση αίματος

Η Γενική εξέταση αίματος περιλαμβάνει την καταμέτρηση και τη μορφολογική εξέταση των ερυθρών και των λευκών αιμοσφαιρίων, της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη, των αιμοπεταλίων και των ερυθροκυτταρικών δεικτών. Η ανάλυση του αίματος παρέχει ένα πλήθος πληροφοριών για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, όπως η μεταφορά του οξυγόνου και η άμυνα του οργανισμού.

Η μεταφορά του οξυγόνου στους ιστούς πραγματοποιείται μέσω της αιμοσφαιρίνης των ερυθρών κυττάρων. Επομένως, η ποσότητα της αιμοσφαιρίνης πρέπει να μετριέται γρήγορα και αξιόπιστα. Αξιόπιστες μετρήσεις με ακρίβεια και σύντομο χρόνο διεκπεραίωσης χρειάζονται και για τα λευκά αιμοσφαίρια και τις διάφορες κατηγορίες λευκοκυττάρων, διότι είναι οι βασικοί συντελεστές της άμυνας.

Προετοιμασία:

Για την λήψη δείγματος για Αιματολογικές Εξετάσεις, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία. Το καλύτερο είναι να πραγματοποιούνται τις πρωινές ώρες και να έχει γίνει νηστεία 12 ωρών, ώστε να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα. Ακόμη, θα πρέπει να ενημερώσετε τον ιατρό, σε περίπτωση που λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή.

Έλεγχος Αιμορραγικής διάθεσης, Θρομβοφιλίας & Αιμοπεταλίων

Στο αιματολογικό εργαστήριο διενεργείται επίσης ο έλεγχος αιμορραγικής διάθεσης και ο έλεγχος θρομβοφιλίας, που συμπληρώνεται με προσδιορισμό μεταλλάξεων στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας, καθώς και η ταχεία αξιολόγηση της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων σε μικρά δείγματα ολικού αίματος με κιτρικά.Η δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων μπορεί να είναι επίκτητη, κληρονομική ή να έχει προκληθεί από παράγοντες αναστολής των αιμοπεταλίων.

Οι πιο συνηθισμένες αιτίες για τη δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων σχετίζονται με ουραιμία, ηπατοπάθεια, καρδιοπνευμονική παράκαμψη, τη νόσο von Willebrand, αιμοπεταλιοπάθειες και πολύ συχνά την έκθεση σε αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες όπως το ακετυλοσαλικυλκό οξύ και η κλοπιδογρέλη. Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για τη μελέτη και ανάδειξη της αντίστασης των αιμοπεταλίων στη χρήση της ασπιρίνης.

Ο έλεγχος των αιμοσφαιρινοπαθειών πραγματοποιείται στο αιματολογικό εργαστήριο με την ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, όπου ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικά, πέραν των Α2, F, S και σπάνιες αιμοσφαιρίνες, όπως D, C, H, O, J, Lepore κ.α.Στο αιματολογικό εργαστήριο διενεργείται ο προσδιορισμος ομάδων αίματος και Rhesus. Οι ομάδες αίματος και Rhesus  ελέγχονται με αντιορούς και την ημιαυτοματοποιημένη μέθοδο γέλης (Grifols).

Επίσης γίνεται προσδιορισμός της άμεσης και έμμεσης Coombs καθώς και τιτλοποίηση εμμέσου Coombs  με την ημιαυτοματοποιημένη μέθοδο γέλης. Τα αποτελέσματα πραγματοποιούνται εντός ώρας σε επείγουσες περιπτώσεις.

Αιμοληψίες Ενηλίκων

Με σεβασμό και υπευθυνότητα απέναντι στις ανάγκες των ασθενών μας, στο Διαγνωστικό Κέντρο Υγίεια, πραγματοποιούμε αιμοληψίες σε ενήλικες, συλλέγοντας δείγμα με προσοχή και ασφάλεια. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τη διαδικασία της αιμοληψίας χωρίς να προκαλέσει την παραμικρή ενόχληση στον ασθενή. Τα ευρήματα των εξετάσεων παραδίδονται σε λίγες ώρες στους ασθενείς.


Στείλτε μας email Καλέστε μας