ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ (Core Biopsy) – ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ







Τι είναι η βιοψία μαστού με κόπτουσα βελόνα (Core Biopsy);

Η βιοψία μαστού με κόπτουσα βελόνα, αποτελεί επεμβατική πράξη ιστολογικής ταυτοποίησης συμπαγούς μορφώματος του  μαστού με λεπτή κόπτουσα βελόνα. Η μέθοδος αυτή, έχει αντικαταστήσει την κυτταρολογική εξέταση με παρακέντηση FNA, ως πιο ακριβής και αξιόπιστη, ενώ θεωρείται ιδιαίτερα ασφαλής.

Στην ουσία πραγματοποιείται λήψη ιστού (βιοψία ιστοτεμαχιδίων) από τον πυρήνα του μορφώματος. Τα ιστοτεμαχίδια παραδίδονται στον ιατρό  παθολογοανατόμο, που στη συνέχεια προσδιορίζει με ακρίβεια την ταυτότητα του ιστού, καλοήθη ή κακοήθη.

Από τα ευρήματα των ιστολογικών εξετάσεων, ο χειρουργός μαστού  παίρνει πολλές πληροφορίες για τον τύπο ενός όγκου, αν δηλαδή πρόκειται για καλοήθεια ή κακοήθεια, για τους ορμονικούς υποδοχείς του,  αλλά και συνολικά για την μέθοδο θεραπείας που θα πρέπει να ακολουθήσει η ασθενής.

Πώς γίνεται η ιστολογική εξέταση Core Biopsy;

Το αποτέλεσμα της παθολογοανατομικής εκτίμησης είναι στη διάθεση σας σε 5 – 7 εργάσιμες ημέρες.

Η ιστολογική εξέταση, Core Biopsy, γίνεται καθοδηγούμενη υπό υπερήχους. Η πράξη πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ιατρό  με τοπική αναισθησία. Λαμβάνονται μέτρα χειρουργικής αντισηψίας και αποστείρωσης του χώρου, των μηχανημάτων, του προσωπικού και χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα αποστειρωμένα υλικά.

Η τεχνική δεν έχει ουσιαστικά επιπλοκές καθώς η πιθανότητα μικρού αιματώματος ή φλεγμονής στο δέρμα είναι μικρότερη του 2% κι αν συμβεί εξαλείφεται ανώδυνα σε 4-5 ημέρες.

Κατά την ιστολογική εξέταση Core Biopsy, λαμβάνονται με λεπτή κόπτουσα βελόνα, 4 έως 6 ιστοτεμαχίδια χιλιοστών από το μόρφωμα του μαστού  , κατευθυνόμενα υπό υπερήχους, χωρίς σημαντικό τραυματισμό των γύρω ιστών του μαστού και χωρίς αποδεδειγμένο κίνδυνο διασποράς σε περίπτωση κακοήθειας.

Τα ιστοτεμαχίδια τοποθετούνται σε ειδικό box φορμόλης και παραδίδονται στον ιατρό  παθολογοανατόμο, που στη συνέχεια ταυτοποιεί με ακρίβεια την ταυτότητα του ιστού, καλοήθη ή κακοήθη και τα πιθανά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.







Στείλτε μας email Καλέστε μας