ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΟΥ


Τι είναι η ελαστογραφία μαστού;

Η ελαστογραφία μαστού, αποτελεί ειδική τεχνική υπερήχων που αξιολογεί την ελαστικότητα ιστού σε απεικονιστικό εύρημα υπερηχογραφήματος σε έναν μαστό, συγκριτικά με τον φυσιολογικό ιστό αναφοράς. Η συγκεκριμένη τεχνική, επιτρέπει την επιπρόσθετη αξιολόγηση των ειδικών χαρακτήρων ενός μορφώματος στο μαστό με στόχο την αξιόπιστη διαφορική διάγνωση μεταξύ καλοήθειας και κακοήθειας. Η τεχνική χρησιμοποιείτε σε ειδικές περιπτώσεις εντοπισμένων υπερηχογραφικά ευρημάτων:

  1. Σε καθ’ υπεροχήν καλοήθη ευρήματα BIRADS 3 για να αποφασιστεί ο περαιτέρω χειρισμός τους, παρακολούθηση σε 6 μήνες ή ιστολογική ταυτοποίηση (διαδερμική βιοψία).
  2. Σε επανέλεγχο μορφώματος με αλλαγή υπερηχογραφικών χαρακτήρων προς ενίσχυση της απόφασης ιστολογικής ταυτοποίησης  (διαδερμικής βιοψίας).
  3. Σε περιπτώσεις διαφορικής διάγνωσης φλεγμονώδους περιεχομένου γαλακτοφόρου πόρου ή πιθανής ενδοπορικής εξεργασίας.
  4. Σε περιπτώσεις παρακολούθησης μετεγχειρητικής ουλής και άλλες ειδικές περιπτώσεις διάγνωσης που μπορεί να ζητήσει ο εξειδικευμένος χειρουργός μαστού.

Πώς γίνεται η εξέταση;

Η ελαστογραφία μαστού γίνεται από εξειδικευμένο ιατρό ακτινολόγο – ακτινοδιαγνώστη μαστού, με ειδικές τεχνικές υπερήχων (SWE & STRAIN) σε εξειδικευμένο υπερηχοτομογράφο.

Το ελαστογραφικό και στατιστικό score ενός μορφώματος του μαστού καταγράφεται σε συνδυασμό με τα υπερηχογραφικά του χαρακτηριστικά σε ειδικό ιατρικό πόρισμα διάγνωσης.

Παρέχεται ψηφιακή εκτύπωση σε φωτογραφικό χαρτί των ελαστογραφικών εικόνων αναφοράς, όπως και σε ενεργό ψηφιακό δίσκο DVD.Στείλτε μας email Καλέστε μας