ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (HOOK)Τι είναι η τοποθέτηση προεγχειρητικού συρμάτινου οδηγού (Ηοοκ);

Η τοποθέτηση προεγχειρητικού συρμάτινου οδηγού (Hook) αποτελεί πράξη σήμανσης μιας βλάβης στο μαστό, μορφώματος ή ομάδας  αποτιτανώσεων και γίνεται 1-2 ημέρες πριν την χειρουργική επέμβαση.

Εφαρμόζεται σε μικρού μεγέθους βλάβες, που δεν ψηλαφόνται κλινικά ή δεν εντοπίζονται εύκολα απεικονιστικά κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και βοηθά τον χειρουργό να σχεδιάσει κατάλληλα το χειρουργικό πεδίο και την έκταση της εκτομής.

Πως γίνεται η τοποθέτηση προεγχειρητικού συρμάτινου οδηγού (Ηοοκ);

Η τοποθέτηση προεγχειρητικού συρμάτινου οδηγού (Hook) αποτελεί πράξη σήμανσης μιας βλάβης στο μαστό, μορφώματος ή ομάδας  αποτιτανώσεων και γίνεται 1-2 ημέρες πριν την χειρουργική επέμβαση.

Εφαρμόζεται σε μικρού μεγέθους βλάβες, που δεν ψηλαφόνται κλινικά ή δεν εντοπίζονται εύκολα απεικονιστικά κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και βοηθά τον χειρουργό να σχεδιάσει κατάλληλα το χειρουργικό πεδίο και την έκταση της εκτομής.

Τι είναι η τοποθέτηση προεγχειρητικού συρμάτινου οδηγού (Ηοοκ);

Η τοποθέτηση προεγχειρητικού συρμάτινου οδηγού (Hook) γίνεται υπό μαστογραφική ή υπερηχογραφική καθοδήγηση, από εξειδικευμένο ιατρό και υπό τοπική αναισθησία.

Το ειδικό άγκιστρο του συρμάτινου οδηγού «κλειδώνει» με ειδική τεχνική εντός της βλάβης και θα αφαιρεθεί αργότερα μαζί με αυτήν χειρουργικά.

Η τεχνική δεν έχει ουσιαστικά επιπλοκές καθώς η πιθανότητα μικρού αιματώματος ή φλεγμονής στο δέρμα είναι μικρότερη του 2%.Στείλτε μας email Καλέστε μας