Για άλλη μια φορά, τεχνολογικά μπροστά!

30/05/2019
newtom-vgi-evo-1200x923.jpg

Το διαγνωστικό κέντρο ΥΓΙΕΙΑ κατάφερε για ακόμη μια φορά, μια πρωτοποριακή μέθοδο διάγνωσης στον χώρο της οδοντιατρικής που εφαρμόζεται η πιο σύγχρονη τεχνολογία προσφέροντας στον οδοντίατρο δυνατότητες πληθώρας εξετάσεων. Διαθέτει τον αξονικό τομογράφο κωνικής δέσμης CBCT  3D VGi-evo   και GiANO-ορθοπαντογράφο  της εταιρίας New Tom που είναι η πρώτη στον κόσμο που εφάρμοσε την τεχνολογία της οδοντιατρικής κονικής δέσμης στην οδοντιατρική αγορά.Και στα δυο μηχανήματα υπάρχει εγκατεστημένη η πατενταρισμένη τεχνολογία SafeBeam-υπολογίζει την εφαρμοσμένη δόση για κάθε ασθενή με γνώμονα υην καλύτερη δυνατή εικόνα με τη μικρότερη δυνατή δόση.

Το CBCT 3D-VGi-evo   είναι ένα  τεχνολογίας αιχμής μηχάνημα  που διενεργεί την πιο αναλυτική και προηγμένη προσέγγιση μέχρι σήμερα,. Η αξονική τομογραφία  επιτυγχάνεται με εξαιρετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας που είναι πολύ βασική παράμετρος.  Γιαυτό το λόγο έχει διαλέξει να εξολίζει το μηχάνιμα με λυχνία παλμικής επομπής σε αντίθεση με τα περισσότερα CBCT που φορούν λυχνίες συνεχούς εκπομπής και εκτελεί με ακρίβεια τομογραγίες κωνικής δέσμης απο πεδία 5χ5cm για μόνο δόντι εως 24χ19 cm που καλύπτει όλο το σπλαχνικό κρανίο.Μεγάλο πλεονέκτημα είναι ο ελάχιστος χρόνος ακτινοβολίας μόλις 0,9 δευτερόλεπτα.

Η κωνικής δέσμης Υπολογιστική Τομογραφία CBVT/CBCT αποτελεί πλέον την πιο διαδεδομένη απεικονιστική μέθοδο τόσο για τη διάγνωση όσο και για τη θεραπεία στην οδοντιατρική. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης  το μηχάνημα περιστρέφεται γύρω από το κεφάλι του εξεταζομένου 360 μοίρες παράγοντας 360 εικόνες ανα μοίρα  οι οποίες με εξελιγμένο λογισμικό ανασυντίθενται σε 3D εικόνα. Στην τρισδιάστατη πλέον εικόνα δίνεται η δυνατότητα στον Ιατρό να κάνει ανασυνθέσεις με ακρίβεια χιλιοστού (1mm) και να μελετήσει την ανατομική περιοχή που τον ενδιαφέρει. Η εξέταση διαρκεί μόνο 15 δευτερόλεπτα , οι εικόνες αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD) ενώ αποτυπώνονται και σε φιλμ υψηλής ποιότητας.

Επίσης, κατά την αξονική τομογραφία των γνάθων, λαμβάνουμε εγκάρσιες και επιμήκεις τομές, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα για ποικίλες μετρήσεις όπως η πορεία του κάτω φατνιακού νεύρου, το ύψος και  πλάτος του οστού της περιοχής, τοποθέτηση εμφυτεύματος κοντά στο γενειακό τρήμα, πάχος γλωσσικής αύλακας αλλά και την πυκνότητα του φλοιώδους οστού. Η λεπτομερής απεικόνιση της άνω και κάτω γνάθου μέσω του dental scan, βοηθάει τον οδοντίατρο στην  κατάλληλη επιλογή εμφυτεύματος, όσον αφορά στην περιοχή τοποθέτησης αλλά και το πάχος αυτού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και υγιής εμφύτευση.

Τελευταίας τεχνολογίας τομογραφικό μηχάνημα φιλικό με τον εξεταζόμενο, καθώς δεν δημιουργεί αίσθημα κλειστοφοβίας.
Ο εξεταζόμενος μπορεί να είναι σε όρθια ή καθιστή θέση ενώ μπορούν να εξεταστούν και Α.Μ.Ε.Α

Στείλτε μας email Καλέστε μας