ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ
Τι είναι η Λιπομέτρηση;

Στο Κέντρο Οστεοπόρωσης του Ὑγίεια, πραγματοποιείται Λιπομέτρηση, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση της μάζας του σώματος και στατιστική εκτίμηση της μάζας του λίπους και της σωματικής κατανομής του (υποδόριο ή σπλαχνικό). Από εκεί και έπειτα γίνεται αξιολόγηση της θεραπευτικής προσέγγισης της παχυσαρκίας και του τύπου αυτής.

Πώς γίνεται η Λιπομέτρηση;

Στο Κέντρο Οστεοπόρωσης του Ὑγίεια, παρέχουμε την υπηρεσία της λιπομέτρησης. Η Λιπομέτρηση, πραγματοποιείται με την μέθοδο DXA και αποτυπώνει το λίπος και την σωματική κατανομή του.

Η διάρκεια της εξέτασης είναι είκοσι λεπτά, ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιείται η Λιπομέτρηση καθώς το σωματικό λίπος συνδέεται άμεσα με διάφορες παθήσεις.Στο τέλος της εξέτασης ο εξειδικευμένος ιατρός ακτινολόγος, αξιολογεί τα ευρήματα και καταλήγει στην ανάλογη ιατρική έκθεση.


Στείλτε μας email Καλέστε μας