ΣπερμοδιάγραμμαΤο σπερμοδιάγραμμα αποτελεί τη βασική εξέταση σπέρματος και χρησιμοποιείται ως κύριο διαγνωστικό εργαλείο ελέγχου της ανδρικής γονιμότητας. Βασίζεται στη μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατήρηση δείγματος σπέρματος, παρέχοντας στον κλινικό ιατρό εργαστηριακά δεδομένα, απαραίτητα για την προσέγγιση θεμάτων γονιμότητας.

Βασικές παράμετροι που εξετάζονται στο πλαίσιο ενός σπερμοδιαγράμματος περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση (αριθμό) σπερματοζωαρίων, την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων και τον έλεγχο της μορφολογίας τους. Στο ανδρολογικό εργαστήριο της ΥΓΙΕΙΑΣ , το σπερμοδιάγραμμα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις νεότερες (2010) κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) και διενεργείται από έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό  προσωπικόχωρίς τη χρήση αυτόματων αναλυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Στείλτε μας email Καλέστε μας