Ειδικά Πακέτα Προσφορών

Προγεννητικός έλεγχος27 εξετάσεις
Προγεννητικός έλεγχος

160

 • Γεν. αίματος
 • Σίδηρος ορού- φεριτίνη ορού
 • Τ3- Τ4-TSH , ΑΘΑ (Anti-Tg,TPO)
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Τρανσαμινάσες (S-GOT-S-GPT)
 • Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg)
 • Αντισώματα Ηπατίτιδος C (HCV)
 • HIV (Αντισώματα και αντιγόνο )
 • Ομάδα – Rhesus
 • VDRL,RPR
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • Αντισώματα ερυθράς IgG-IgM
 • Αντισώματα τοξοπλάσματος IgG-IgM
 • Αντισώματα CMV IgG-IgM
 • Γεν. ούρων
 • Καλλιέργεια κολπικού υγρού για μυκόπλασμα
Στείλτε μας email Καλέστε μας