Τμήμα ορμονολογικών προσδιορισμών και νεοπλασματικών δεικτώνΟρμονολογικό Τμήμα είναι διαχρονικά το πεδίο άντλησης σημαντικών εργαστηριακών πληροφοριών για τον κλινικό ιατρό, γεγονός που το έχει καταστήσει  στη συνείδηση του ιατρικού κοινού.  Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του Εργαστηρίου και απαρτίζεται από τα Εργαστήρια Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας .
Στην αξιοπιστία και ακρίβεια  των εργαστηριακών αποτελεσμάτων συμβάλλει η κλινική τους εκτίμηση από ειδικευμένους ιατρούς, που αξιολογούν πληροφορίες σχετικά με το φύλο ή την ηλικία, την ημερομηνία τελευταίας περιόδου, τη λήψη φαρμάκων, παρουσία εγκυμοσύνης ή ιστορικό νοσημάτων που επηρεάζουν την εργαστηριακή εικόνα του εξεταζομένου.

Γίνονται αναλύσεις όλων των ορμονών με στόχο την ανίχνευση διαφόρων ενδοκρινολογικών συνδρόμων, ανεπαρκειών ή υπερεκκρίσεων.Ορμονολογικοί Αναλυτές: ——

Τα αποτελέσματα πραγματοποιηούνται εντός ώρας σε επίγουσες περιπτώσεις.

ΜΕΘΟΔΟΙ

Οι εργαστηριακές  τεχνικές περιλαμβάνουν ανοσοαναλύσεις (ραδιοισοτοπικές – RIA ), ενζυμικές ανοσοαναλύσεις (EIA), χημειοφωταύγειας (CLIA), ηλεκτοχημειοφωταύγειας (ECLIA)

  • Θυρεοειδικό προφίλ TSH,  Τ4,  Τ3, FT4, FT3, Anti-TPO Αντισώματα, Anti-TG Αντισώματα, Anti-TSH-R Αντισώματα (TSI), Θυρεοσφαιρίνη (TG)
  • Έλεγχος οστεοπόρωσης  Ασβέστιο,Φώσφορος, Οστεοκαλσίνη,25-vit D3, PTH, Ασβέστιο ούρων .
    Έλεγχος προστάτη (PSA-FPSA)
  • Έλεγχος ανδρικής – γυναικείας γονιμότητας FSH, LH, PRL, E2, DHEAS, Testo, F-Testo, PRG, 17-ΟΗ-PRG, SHBG, Κορτιζόλη ορού, Κορτιζόλη ούρων 24ωρου, ACTH.
  • Εξετάσεις ορμονικού ελέγχου κύησης Tεστ κύησης ορού-ούρων, Χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG)( εντός 40 λεπτών).
  • Προγεννητικός έλεγχος συνδρόμου Down α-test, PAPP-A test
  • Καρκινικοί δείκτες  προστάτη, εντέρου, ήπατος, ενδομητρίου, ωοθηκών, κλπ…


Στείλτε μας email Καλέστε μας