ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ – ΗΠΑΤΟΣ
Τι είναι η ελαστογραφία θυρεοειδούς αδένα – ήπατος;

Η ελαστογραφία θυρεοειδούς αδένα είναι μία απεικονιστική τεχνική που διερευνά γρήγορα και ανώδυνα την σκληρότητα και την ελαστικότητα των όζων και του παρεγχύματος του θυρεοειδούς αδένα. Γίνεται συμπληρωματικά στο υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς και αποτελεί πρόσθετη πληροφορία στην αξιολόγηση παθήσεων του οργάνου.

Η ελαστογραφία ήπατος είναι μία ειδική τεχνική υπερήχων που εξετάζει την ελαστικότητα του ηπατικού παρεγχύματος στη λιπώδη διήθηση του οργάνου, καθώς και άλλες ηπατικές παθήσεις. Διευκολύνει την έγκαιρη διάγνωση ηπατικών βλαβών όπως είναι η ίνωση από λιπώδη διήθηση, χρόνια ηπατίτιδα ή η κίρρωση ήπατος, και μπορεί να βοηθήσει στην σταδιοποίηση της νόσου.

Πώς γίνεται η εξέταση;

Η εξέταση του θυρεοειδούς αδένα γίνεται σε ύπτια θέση, με το κεφάλι σε υπερέκταση. Ο ασθενής αποφεύγει την κατάποση και την ομιλία στην διάρκεια της. Για την ελαστογραφία θυρεοειδούς αδένα και ήπατος δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη προετοιμασία. Σε περίπτωση που η εξέταση έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, η σύγκριση με τα προηγούμενα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντική.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ελαστογραφίας;

Πρόκειται για μία ανώδυνη εξέταση με βασικό πλεονέκτημα την επαναληψιμότητα και  δυνατότητα ποσοτικοποίησης των ευρημάτων. Κατά τη διάρκεια της μελετώνται μικρές ή μεγαλύτερες εστιακές αλλοιώσεις ως προς την ελαστικότητα της σύστασης τους και αξιολογείται η εξέλιξη τους στο βάθος του χρόνου , συγκριτικά με προηγούμενους ελέγχους. Επίσης  αξιολογείται το παρέγχυμα του θυρεοειδούς αδένα ή του ήπατος ως προς χρόνιες παθήσεις φλεγμονής ή εκφύλισης των οργάνων και παρακολουθείται σε βάθος  χρόνου η εξέλιξη αυτών.


Στείλτε μας email Καλέστε μας