Βιοχημικό ΤμήμαΗ Βιοχημεία είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό των ουσιών που συνθέτουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Τυχόν αποκλίσεις από τις φυσιολογικές τιμές αυτών των ουσιών μπορεί να σχετίζονται με ένα νόσημα. Στο τομέα της βιοχημείας τα εργαστήρια μας καλύπτουν  βιοχημικούς καρκινικούς δείκτες που αξιολογούνται συνδυαστικά με τις υπόλοιπες εξετάσεις από τον κλινικό ιατρό, ώστε να φτιάξει το καλύτερο πλάνο φροντίδας για έναν ασθενή.

Το εργαστήριο Αναλυτικής Βιοχημείας δημιουργήθηκε με στόχο την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην ανάλυση βιομορίων στο κλινικοχημικό εργαστήριο. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες άμεσου προσδιορισμού, με δυνατότητα απόλυτης ταυτοποίησης και ταυτόχρονου προσδιορισμού βιομορίων.

Πρόκειται για ένα δυναμικό εργαστήριο, όπου συνεχώς νέες μέθοδοι εισάγονται και εφαρμόζονται στις αναλύσεις με στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας. Εστιάζεται σε αναλύσεις πρωτεομικής, μεταβολομικής, φαρμακολογίας κλπ υποστηρίζοντας την υγεία σε όλα τα στάδια (πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ασθένεια).

Τα προσδιοριζόμενα Βιομόρια, είναι απαραίτητα στην λειτουργία του οργανισμού, όπως βιταμίνες, ιχνοστοιχεία (μέταλλα), ειτε παράγωγα μόρια (μεταβολίτες), είτε κρίσιμα στην επικοινωνία του οργανισμού, ορμόνες, νευροδιαβιβαστές, είτε προστασίας όπως οι παράγοντες αντιοξειδωτικού δυναμικού, είτε μόρια δείκτες αναβολισμού – καταβολισμού, καρκινικοί δείκτες κα.

Το εργαστήριο διενεργεί τον  προσδιορισμό θεραπευτικών επιπέδων φαρμάκων και επιπλέον προσδιορίζει  μέταλλα, άλλα διατροφικώς απαραίτητα και άλλα, βαρέα και τοξικά για τον άνθρωπο που είναι δυνατόν να προσληφθούν από την τροφή ή το νερό.

ΜΕΘΟΔΟΙ

  • LC-MSMS
  • HPLC-EC
  • HPLC UV
  • HPLC-FL
  • GC-MS
  • ICP-MS   (Inductively coupled plasma mass spectrometry)
  • ET- AAS
  • Flame-AA

Βιοχημικοί ΑναλυτέςΣτείλτε μας email Καλέστε μας